Všeobecné vyhlásenie


Prevádzkovateľom webovej stránky staromestskedivadlo.sk je:

Staromestské divadlo Petra Raševa, o.z.
Stará Baštová 1
040 01 Košice

IČO: 31299300

Prezeraním internetovej stránky občianskeho združenia Staromestské divadlo Petra Raševa https://www.staromestskedivadlo.sk (ďalej len "SDPR") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby SDPR. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SDPR zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SDPR si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti SDPR alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou SDPR. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti SDPR.