BLACKOUT PARADOX


06. 09. 2022

BLACKOUT PARADOX
www.blackoutparadox.com


Ohnivý umelecký súbor založili Michael Bartizal
a Michaela Hradecká. V predstaveniach kombi­nujú flow arts, pohybové divadlo, tanec, akro­baciu aj bojové umenie. Okrem ohnivých a sve­telných show tvoria tiež pouličné predstavenia. Dôraz kladú na prepracované choreografie, perfektnú techniku, výraz a javiskovú prezentá­ciu performerov. V pohybovom umení hľadajú nové cesty. Učia sa, odovzdávajú si skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú.