Katarína Raševová JA a JA


06. 09. 2022

Projekt vznikol z iniciatívy mladých umelcov Košíc a ich záujmu prezentovať prepojenie viacerých umeleckých techník: psychofyzického divadla, vzdušnej akrobacie, živej hudby a spevu. Projektu sa zúčastnia umelci, ktorí už realizovali vlastné projekty, ale aj takí, pre ktorých divadelné predstavenie bude novou skúsenosťou. Predstavenie bude obsahovať prvky pohybovej techniky francúzskeho umelca Jacquesa Lecoqa. Táto technika pomáha hercom prehĺbiť ich vnútorné cítenie na javisku a zvýšiť tým emocionálny zážitok u divákov. Šálová akrobacia má v západnej Európe vytvorené pevné zázemie. Autorka projektu navštevovala v Madride španielsku cirkusovú školu.

Témou divadelného predstavenia je potreba upozorniť na problém, ktorý sa týka mnohých, nielen mladých ľudí: hľadanie zmyslu života a bytia ako takého. Mladí umelci chcú vypovedať o dnešnej frustrujúcej dobe, kedy sa človek mnohokrát sústredí len na seba samého a ego ho prevalcuje až natoľko, že je schopný ohroziť a zatratiť aj vlastný život.

Mnoho mladých ľudí má pocit, že čím viac možností človek dostane, tým zmätenejší sa ocitá… a keď mu nepomôže okolie, stráca sa sám v sebe a už neverí ničomu a nikomu… a uniká… Predstavenie chce poukázať, že ak sa jednotlivec sám utápa vo svojich problémoch a sebaľútosti, namiesto toho, aby hľadal pomoc a východisko – nie vždy dokáže sám reálne vyhodnotiť situáciu. Aj celkom bežné veci, ako je nepochopenie rodiny, nešťastie v láske… ich dokážu priviesť až k záveru, že život nemá zmysel.

Sme deti, hodené do vody a každý by nám chcel ukázať, AKO presne sa má plávať…A tak stále skúšame rôzne štýly.. no najhoršie je, že nám nikto neukázal, ako sa to určite robiť nemá…“ Predstavenie má upozorniť na tieto riziká a nevhodné a neprípustné spôsoby riešenia.

Účinkujú: Ariadna Vendelová, Katarína Raševová

Scenár a réžia: Katarína Raševová

Hudba: Tomi Okres

Texty piesní: Vlado Krausz

Autor básní: Jaroslav Kocián, Interpretácia: Peter Himič

hrá skupina MERIN PAPIER: Tomi Okres, Oskar Greš Vaľa, Marína Ič, Tomi Beneš, Matej Lazár