Květa Legátová „Nebo pre každého“ [archív]


06. 09. 2022

Réžia: Peter Rašev
Úprava: Peter Rašev, Daniel Duračinský
Scéna: Štefan Hudák
Kostýmy: Ľuba Blaškovičová
Hudba: Marian Čekovský
Účinkujú: Peter Rašev a Jozef Zetyák

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou NPOA a MK SR.

Prvá polovica tejto výbornej hry je koncipovaná ako detektívka. Hlavný hrdina sa po autonehode ocitá v prostredí, o ktorom si myslí, že je to nemocnica, ale … Aby sme neprezradili dej, aj nebo aj peklo majú v hre svoje nezastupiteľné miesto…
Na jednoduchom pôdoryse sa rozvíjajú aktualizované, iskrivé dialógy, plné zaujímavých myšlienok o našom živote, dobe, v ktorej žijeme, spoločnosti, ktorá nás formuje, a ktorú formujeme my.
Zároveň je táto hra výrazne nadčasová, pretože presne pomenúva problémy, s ktorými sa ľudstvo stretáva od svojho vzniku. Boj dobra a zla, chamtivosti a dobročinnosti, pravdy a lži, lásky a nenávisti, mamonárstva a chudoby, priateľstva a zrady, to sú problémy každej doby.
Naviac autorka konfrontuje život hlavnej postavy aj s našim spoločensko-politickým vývojom v poslednom období, čo môže byť poučné a príťažlivé pre diváka, ktorý ho prežil na „vlastnej koži“, ale aj pre mladého diváka, ktorý sa často krát nevie s dobou svojich rodičov stotožniť.
Briskné dialógy a zaujímavé situácie prinášajú divákovi výbornú zábavu, aj mrazivé poznanie o dobe, v ktorej sme žili a žijeme.