Martin Sák /SK/


17. 05. 2023

Martin Sák
www.martinsak.com

Martin Sák je bývalý reprezentant v športovej gymnastike a dlhoročný tréner gymnastiky, pozemnej a vzdušnej akrobacie v Cirque du Soleil a Franco Dragone Entertainment Group. Jeho dlhoročné akrobatické a trénerské skúsenosti v profesionálnych divadelno-cirukosových show po celom svete využíva pri práci s deťmi a v pohybovej príprave rozvoja telesnej kultúry mládeže na Slovensku aj v zahraničí.