„Na jednom lane“ [archív]


06. 09. 2022

Námet, kostýmy: Ľuba Blaškovičová,
Návrh scény, scenár a réžia:Peter Rašev
Účinkujú: Ander z Košíc – Ján Pisančin, Peter Rašev, Ľuba Blaškovičová, Judita Viciánová, Jozef Fila, Katarína Raševová, Martin Burčík

Pôvodná divadelná hra, je politickou satirou s ústrednou témou volieb. Na pôdoryse náhodného stretnutia občanov, ktorí si idú splniť svoju občiansku povinnosť sa rozvíja sled situácií a vzťahov, ktoré sú, žiaľ, pre našu dnešnú spoločnosť typické. Postavy hry sa ocitajú v kritickej situácii, ktorá naplno odhaľuje jednotlivé charaktery a vyhrocuje názory jednotlivcov, od ich politického presvedčenia až po vzájomné morálne hodnotenie ich postojov.