OUTBREAK KOŠICE


06. 09. 2022

OUTBREAK KOŠICE
www.outbreak.sk


Outbreak Dance Center Košice dnes tvorí jedno z najväčších tanečných centier na Slovensku. Venuje sa rozvoju talentu detí a mládeže orga­nizovaním a podporovaním voľnočasových akti­vít a tanečnej výchove všetkých vekových kate­górií. Tanečná skupina Outbreak patrí medzi
najprestížnejšie tanečné a umelecké zoskupenia. Je hrdá na množstvo víťazstiev na domácej, zahraničnej, komerčnej aj undergroundovej scéne. Venujú sa tvorbe a organizovaniu nie­koľkých úspešných tanečných a spoločenských projektov, spolupracujú s mnohými známymi osobnosťami. Outbreak je 5-násobny majster Slovenska a 5-násobný vicemajster Slovenska v Hip Hop disciplínach medzinárodnej tanečnej organizácie IDO. Tanečníci z Outbreaku sú pravidelnými účinkujúcimi na Imagináciách a zúčastnili sa na každom ročníku.