UNO STAR /SK/


17. 05. 2023

Tanečná škola Unostar Dance Studio je na košickej scéne už 24 rokov. Venuje sa štýlu streetdance a o jej kvalite svedčia získané tituly. Unostar Dance Studio je majstrom sveta, majstrom Európy a viacnásobným majstrom Slovneska. Unostar Dance Studio organizuje vlastné show, vystúpenia, súťaže (Battlestar), kempy, workshopy. Tím lektorov je denne pripravený na sebe pracovať a následne odovzdávať svoje skúsenosti.